Edytory i Przeglądarki CAD

TwinView to seria przeglądarek plików CAD i DTP umożliwiających szybkie i precyzyjne przeglądanie dokumentów. TwinView Edit dodatkowo umożliwia edycję oraz tworzenie nowych rysunków CAD.

Zeichnungsvergleich

Porównywanie rysunków

TwinView umożliwia porównanie dwóch wersji rysunku (wersjonowanie). Wynikiem porównania jest plik PDF, który zawiera różnice między tymi dwoma rysunkami. Poprzez włączanie i wyłączanie warstw PDF użytkownik może określać różnice między rysunkami a oryginałem.

 

Pieczątka

Ta funkcja umożliwia dodanie pieczątki do rysunku.

Tekst oraz ustawienie pieczątki są dowolnie definiowane. Drukowane rysunki mogą zostać opatrzone różnymi tekstami, jak na przykład "Zatwierdzone", "Poufne" itd. Również data wyrdruku może zostać dodana automatycznie.

Stempelfunktion
Zeichnung Kalibrierung

Kalibracja rysunków

W importowanych rysunkach (np. PDF) mierzona odległość rzadko pokrywa się z zadeklarowaną. TwinView Edit zapewnia rozwiązanie. Ta funkcja pozwala wybrać odległość na rysunku i zdefiniować rzeczywisty wymiar. TwinView bazując na tej informacji ponownie przelicza cały rysunek tak, żeby plik wyjściowy odpowiadał wymaganym wymiarom. Importowany rysunek może być  automatycznie skalowany na podstawie wymierzonej odległości, aby wymiary odpowiadały wymaganiom.

EKSPORT PDF

Dzięki funkcji eksportu PDF, rysunki w formatach DXF/DWG mogą być eksportowane bezpośrednio z TwinView.

Również rysunki w innych formatach (HPGL, DWF, DGN), które zostały zaimportowane do TwinView, mogą być eksportowane jako PDF.

PDF Export
Konturoptimierung

Optymalizacja konturów

TwinView Edit umożliwia automatyczną weryfikację konturów. Funkcja optymalizacji konturów sprawdza kontury pod względem błędów i poprawia je automatycznie. Otwarte kontury zostają zamknięte, a wystające elementy są odpowiednio przycinane.
Miejsca problematyczne zaznaczane są na czerwono.

Funkcje pomiaru

Funkcje pomiaru umożliwiają precyzyjny pomiar odległości oraz powierzchni.

Równocześnie może być mierzonych kilka powierzchni. Powierzchnie mogą być dodawane lub odejmowane.

Flächen und Abstandmessung
Zeichnungsbereinigung

Oczyszczanie rysunku

Nie używane elementy rysunku, takie jak definicje warstw, bloki, rodzaje linii itd. zostaną dzięki tej funkcji automatycznie usunięte z rysunku. Także elementy zerowej długości oraz puste teksty mogą zostać opcjonalnie uporządkowane.

Druk wsadowy i w skali 1:1

TwinView umożliwia precyzyjny wydruk rysunków w skali 1:1. Liczne opcje pozwalają dopasować użytkownikowi wynik wydruku do indywidualnych potrzeb.

Jako moduł dodatkowy dostępna jest również funkcja druku wsadowego. Dzięki tej funkcji możliwy jest wydruk dowolnej ilości rysunków podczas zautomatyzowanego procesu.

Stapeldruck Maßstabdruck Abstandmessung
Rotstift / Markup

Funkcje notatek

Twinview umożliwia dodawanie notatek i uwag w aktywnym rysunku dxf/dwg.

Niniejsze informacje zapisywane są w osobnym pliku, natomiast po otwarciu rysunku są automatycznie ładowane i wyświetlane. Ta funkcja umożliwia wpisywanie i wymianę informacji między użytkownikami.

 

TwinView jest dostępny w następujących wersjach:

Edytor, przeglądarka oraz program do drukowania plików CAD i DTP (DXF/DWG, DGN, DWF, HPGL...). Umożliwia edycję istniejących rysunków oraz tworzenie nowych rysunków. Dodatkowe funckje importu pozwalają na pracę z dokumentami w formatach takich jak PDF, HPGL (plt), DWF, DGN...Zawiera wszystkie funkcje wersji PLUS.

Umożliwia przeglądanie oraz druk plików CAD (DXF/DWG, DGN, DWF, HPGL). Zawiera rozszerzone funkcje druku oraz dodatkowe narzędzia takie jak pomiar odległości, pomiar powierzchni, funkcje notatek, druk wsadowy itd.

 *zakres funkcji zależny jest od wersji i edycji przeglądarki

Kontakt

CADWORK Poland Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 43A/4
30-011 Kraków
Polska

cw.info@cad2cad.eu

tel: +48 (0)-12-630 99 73
fax: +48 (0)-12-633 62 52

n